08
juli
2019
|
10:03
Europe/Amsterdam

Achmea: wat verbindt ons?

Samenvatting

Toen Ulbe Piers Draisma in 1811 de ‘Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit over de kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp’ (ook wel ‘Achlum van 1811’) oprichtte, werd de basis gelegd voor het Achmea van nu. Dat we sindsdien gegroeid zijn is duidelijk. Van fusie op fusie groeiden we door tot het bedrijf dat we nu zijn. Maar zijn er zomaar een aantal bedrijven bij elkaar gezet? Of is er een verbindende factor?

Samen sta je sterker

De boeren die de plaatselijke brandverzekering in Achlum in 1811 oprichtten, deden dat niet voor niets. Als een boerderij door brand werd getroffen was de schade groot. De boeren konden de kosten hiervan niet zelf betalen. De boerderij was meestal verloren en de inkomsten vielen weg. Door zich te verenigen in deze Onderlinge droegen de boeren samen het risico dat zij alleen niet konden dragen. Zo speelden zij door hun ervaringen uit het verleden samen in op de risico’s van de toekomst. Een coöperatie was geboren.
 

Coöperatie als basis

Als coöperatie kun je gezamenlijk doelen bereiken die als eenling onbereikbaar waren. Als we de geschiedenis induiken zien we dat we als Achmea altijd op die manier hebben gewerkt. Sinds 1811 helpen we mensen en bedrijven met het beschermen van wat hen dierbaar is en het veilig stellen van ambities. Daarbij leren we iedere keer weer van het verleden en op basis daarvan maken we keuzes voor de toekomst. Achmea is dus geen bedrijf dat zomaar groter en groter werd. We kijken steeds wat er speelt in de maatschappij en daar spelen we op in. Altijd kijken we vooruit en zijn we bezig met innovatie. Centrale vraag daarbij is: ‘Hoe kunnen we van toegevoegde waarde zijn, waar zijn we klantrelevant?’.
 

Een mooi voorbeeld - InShared

Een coöperatie houdt ook in dat er winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Bij InShared doet Achmea dat bijvoorbeeld met de Jaarbeloning. Daar besteden we een klein deel van de premie aan de eigen bedrijfsvoering. Met de rest betalen we alles wat met schade te maken heeft. En blijft er aan het einde van het jaar geld over? Dan geven we dit terug aan onze klanten.
 

Preventie door innoveren

De hooibroeimeterInspelen op ervaringen uit het verleden en voorbereid zijn op de toekomst betekent innoveren. De boeren in 1811 deden dat al. Hooibroei was een grote oorzaak van de branden op boerderijen. Het hooi raakte in brand door de natuurlijke opwarming van samengepakt hooi of stro. Een hooibroeimeter bood een oplossing. Hiermee meet je eenvoudig de temperatuur binnenin het hooi. Zo kun je tijdig ingrijpen en voorkom je een ramp voor de boerderij. In de tentoonstelling ‘de Tijd vooruit’ kun je zo’n hooibroeimeter bekijken. Hooibroeimeters worden nog steeds op die manier gebruikt. Maar ook hier zijn we bezig met innovatie. Interpolis deed met succes onderzoek naar nieuwe technieken. Boeren kunnen nu al met sensoren de ontwikkeling van warmte in het hooi op elk moment volgen.
 

Innoveren hebben we als Achmea altijd gedaan en dat doen we nog steeds

We kijken voortdurend welke trends en ontwikkelingen we zien in de maatschappij. En wat wij daardoor verwachten van verzekeren in de toekomst. De tentoonstelling ‘de Tijd Vooruit’ maakt dit tastbaar. Hier komen het verleden en de toekomst samen.
 

De verbindende factor

Samenvattend kunnen we de conclusie trekken dat vooral de coöperatieve gedachte de verbindende factor is binnen Achmea. Dus niet: ‘jij betaalt premie en wij nemen de risico’s over’, maar: ‘wij dragen samen het risico dat je alleen niet kunt dragen’. Een mooi uitgangspunt met oog voor de ander. Daar mogen we trots op zijn.