Verleden

De Franse bezetting rond 1800 was een periode waarin de Nederlandse bevolking verarmde.De kwetsbaarheid van de boeren die na een vernietigende hooibrand berooid achterbleven, bewoog de Friese boerenzoon Ulbe Piers Draisma (1785-1830) ertoe in 1811 de ‘Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit over de kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp’ (kortweg ‘Achlum van 1811’) op te richten. Dit is de eerste verzekeringsmaatschappij waaruit Achmea is ontstaan. Een klein aantal boeren en notabelen nam hieraan deel en samen werden zij de grondleggers van de coöperatie die Achmea nog steeds is.

Achmea is nu marktleider op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Daarnaast verzekeren we ook consumenten in Griekenland, Turkije, Slowakije, Canada en Australië.