07
mei
2019
|
12:16
Europe/Amsterdam

Op zoek naar oplossingen voor de toekomst

Met elkaar dragen we de risico’s die je alleen niet de baas kan
Al meer dan 200 jaar is Achmea van grote betekenis in het leven van mensen. Sinds 1811 helpen we mensen en bedrijven met het beschermen van wat hen dierbaar is en het veilig stellen van ambities. In 1811 opgericht door 38 boeren. In 2019 dienstbaar aan 10 miljoen Nederlanders.

We koesteren onze geschiedenis
We zijn trots op wat wij door de eeuwen heen hebben gedaan én hebben bereikt. Verweven met de samenleving , hebben we altijd gezocht naar oplossingen voor een betere toekomst. Deze historie willen we delen én vieren. We willen onze mijlpalen uit het verleden een plek geven in het heden. Daarmee vormen zij een baken voor de toekomst.

De Tijd Vooruit
Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Deze uitspraak van de Deense filosoof Søren Kierkegaard verwoordt mooi waarom mensen zichzelf willen verzekeren. Met de kennis van het verleden kijken we vooruit en verzekeren ons voor mogelijke gebeurtenissen in de toekomst.

De Tentoonstelling
In de tentoonstelling leiden we de bezoeker langs belangwekkende momenten in de geschiedenis. Daarbij duiden we de rol van Achmea als verzekeraar in een maatschappelijke context. De rode draad van dit verhaal is het coöperatieve gedachtengoed. Het besef dat grote risico’s alleen gezamenlijk gedragen kunnen worden. Vanuit onze rol én ambitie zijn wij toonaangevend en klantrelevant. We laten zien dat het bedrijf en zijn voorgangers dikwijls hun tijd vooruit zijn geweest.